Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Psychoterapia pomaga zrozumieć samego siebie i osiągnąć sukces w pracy nad sobą dzięki efektywnemu wykorzystaniu własnych możliwości i predyspozycji. Pozwala znaleźć rozwiązanie swoich problemów w samym sobie. Psychoterapia polega na prowadzeniu terapii poprzez rozmowę. Jest to rozmowa prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę w taki sposób, aby nakierować pacjenta czy uczestnika treningu na samodzielne poszukiwanie rozwiązania i wspierać jego realizację poprzez naukę wykorzystywania mocnych stron i wzmacnianie słabych stron osoby przechodzącej psychoterapię lub trening rozwoju osobistego czy też konkretne szkolenie. Terapia dostosowywana jest indywidualnie, może zawierać elementy warsztatowe lub konkretne zadania wspierające efektywność terapii, jak na przykład prowadzenie dziennika obserwacji . Intensywność i czas trwania psychoterapii również jest personalizowana odrębnie dla każdego przypadku, tak by dobrać możliwie najbardziej skuteczny sposób pracy.