Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Terapia uzależnień jest drogą prowadzącą do psychicznego uwolnienia się od obiektu uzależnienia, który negatywnie wpływa na życie człowieka i prowadzi do jego postępującej degeneracji na różnych płaszczyznach. Definitywne pożegnanie z nałogiem i trwałe wyjście z uzależnienia samodzielnie jest niezwykle trudne do osiągnięcia. Dla wymiernych efektów rekomendowana jest praca z profesjonalnym terapeutą, która umożliwi faktyczny powrót do normalnego życia codziennego i podniesienie jego jakości, oraz zminimalizuje ryzyko powrotu do uzależnienia.

Uzależnienie jest zagrożeniem rozwijającym się często długotrwale, a pomoc psychoterapeuty jest nieodzowna jak najszybciej po zauważeniu problemu. Dzięki możliwie szybkim podjęciu terapii uzależnień odwrócenie skutków trwania uzależnienia jest możliwe w większym stopniu, aniżeli w sytuacji, kiedy uzależnienie odbiło się już na różnych sferach życia, jak na przykład problemy w sferze zawodowej, czy też pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Należy pamiętać o tym, że osoba uzależniona nie żyje w próżni, tak więc najczęściej równolegle pojawia się równie ważny problem współuzależnienia, który dotyka osobę najbliższą lub grupę bliskich uzależnionego.

Obok terapii uzależnień niezwykle istotnym aspektem przywracania ładu w życiu rodziny osoby dotkniętej tym problemem, jest terapia dla osób współuzależnionych. Współuzależnienie jest zaburzeniem wynikającym z destrukcyjnego wpływu życia osoby uzależnionej na funkcjonowanie całej rodziny i związane z tym narastające problemy życiowe oraz negatywny wpływ na psychikę osób z najbliższego otoczenia. Niezwykle ważne jest, by osoby dotknięte współuzależnieniem były świadome, że ich problem wymaga należytej pomocy i wsparcia, gdyż zaniedbanie własnego samopoczucia psychicznego i fizycznego na wczesnym etapie z czasem przyniesie negatywne skutki dla nich samych. Pomoc rodzinom osób uzależnionych jest również kluczowa dla ogólnego przywrócenia właściwego funkcjonowania osoby uzależnionej i tego aspekty wychodzenia z uzależnienia nie można pominąć.

Uzależnienie może mieć różne źródła, wśród nich do najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych uzależnień w kontekście niszczącego wpływu na wszystkie dziedziny życia należy alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne, hazard czy Internet. Obok nich jako poważne uzależnienia należy wymienić również pracoholizm, seksoholizm czy zakupoholizm, jednak oczywiście rodzajów uzależnień i czynników uzależniających jest znacznie więcej.

W mojej pracy z osobą uzależnioną lub współuzależnioną najważniejsze jest dla mnie indywidualne dobranie metody, częstotliwości i intensywności prowadzonej terapii, aby znaleźć właściwą drogę do osiągnięcia nie tylko zadowalającego efektu, ale uczynienie go trwałym. W terapii uzależnień celem jest podniesienie jakości życia, co jest kwestią płynną i zamierzony efekt może być różny w zależności od indywidualnych uwarunkowań i potrzeb pacjenta. Te różnice można wskazać choćby na przykładzie uzależnienia od alkoholu: dla jednego pacjenta będzie konieczna całkowita abstynencja, dla innego wystarczające może być wdrożenie ograniczenia picia lub też zmiana wzorca konkretnego zachowania. Ważne jest stałe monitorowanie przebiegu terapii i bieżące adaptowanie metod terapeutycznych do obserwowanego postępu.

Myślisz o podjęciu pracy nad swoim uzależnieniem i uwolnieniu się od niego? Jesteś z Torunia, pobliskich miast jak Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz, Brodnica, Chełmża, Grudziądz czy Włocławek lub innych okolic w województwie kujawsko-pomorskim? Skontaktuj się ze mną i spotkajmy się na wstępnej wizycie w moim gabinecie w Toruniu, podczas której opowiesz mi o swoim uzależnieniu i omówimy prognozę terapii uzależnień dostosowanej do Twoich potrzeb i możliwości.