Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Socjoterapia jest nowoczesną metodą terapeutyczną, która pozwala dzieciom i młodzieży z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu nauczyć się prawidłowych postaw i nawyków, skorygować błędy w zachowaniu i prawidłowo się rozwijać. Mówiąc o uzależnieniach, nie można zapomnieć o tym, że dotykają one coraz młodszych osób, w tym nawet dzieci. W dzisiejszych czasach jednym z czołowych zagrożeń, jeśli chodzi o wczesny rozwój uzależnienia, jest internet. Wiele aktywności jakie codziennie podejmuje dziecko, wiąże się z byciem online i dostępem do sieci. Chodzi tutaj zarówno o gry sieciowe, komunikatory, oglądanie filmów i wiele innych. Dziecko czy młody człowiek w wieku szkolnym łatwo może stracić kontrolę nad swoją aktywnością w internecie, jeśli w porę nie zostaną wyrobione zasady zdrowego i odpowiedzialnego korzystania z sieci. Zadaniem rodzica czy opiekuna jest pomóc dziecku w wytyczeniu i utrzymaniu tych granic, a w trosce o jego rozwój także zapewnić mu dodatkową pomoc, jeśli te granice bezpiecznego pozostawania online zostały już trwale przekroczone. Powrót do normalności i umożliwienie dziecku uwolnienie się z uzależnienia od internetu doskonale wspiera socjoterapia. Jeśli myślisz o takim wsparciu dla swojego dziecka, skontaktuj się ze mną. Razem omówimy, w jaki sposób najlepiej można mu pomóc.