Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

 Ogólnie rzecz ujmując, socjoterapia jako metoda nauki radzenia sobie z emocjami w sytuacjach społecznych i prawidłowych wzorców reagowania na nie, przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży (choć nie tylko - ma szerokie zastosowanie, m.in. sprawdza się w przypadku osób starszych). Psychoterapia opiera się na pracy z terapeutą, dążącej do nauki radzenia sobie z trudnościami i problemami wewnętrznymi, natomiast najczęściej skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży. Najczęściej zatem przed wyborem między socjoterapią a psychoterapią stają rodzice i opiekunowie młodzieży. Mając na uwadze, że każdy przypadek jest indywidualny i musi być rozpatrywany oddzielnie, można przyjąć, że psychoterapia będzie właściwym wyborem dla młodzieży o głębszych i bardziej złożonych problemach, jak trauma z przeszłości, uzależnienia czy pierwsze oznaki demoralizacji, ale oczywiście nie tylko. Młodzi ludzie o bardzo wysokiej wrażliwości również mogą potrzebować psychoterapii. W przypadku, gdy głównym problemem jest niedostosowanie w sytuacjach społecznych i błędne schematy reagowania na nie, to dobrym rozwiązaniem może być socjoterapia. Aby dokonać właściwego wyboru, warto pomyśleć o wstępnej konsultacji psychoterapeutycznej, gdzie specjalista wskaże optymalny rodzaj terapii w danym przypadku. Jeśli myślisz o psychoterapii lub socjoterapii w Toruniu, zapraszam Cię na konsultacje do mojego gabinetu.