Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

 Socjoterapia to cykl zajęć z terapeutą, podczas których uczestnicy uczą się prawidłowych reakcji i wzorców zachowań, które mają samodzielnie stosować w sytuacjach codziennych, zarówno jeśli chodzi o sytuacje społeczne jak i indywidualne relacje interpersonalne. Ważną cechą socjoterapii dla dzieci i młodzieży jest to, że pozwala ona również wyeliminować niepożądane zachowania i zastąpić prawidłowymi, takimi które mieszczą się w normach społecznych i są rozumiane i akceptowane przez otoczenie. Uczenie dzieci i młodzieży zasad współżycia społecznego i umiejętność stosowania ich w praktyce jest niezwykle ważne dla ich rozwoju. Trudności z zachowaniem społecznym mogą mieć zarówno dzieci z problemami w nauce, jak i te nieprzeciętnie uzdolnione. Każde dziecko potrzebuje umieć poruszać się w społeczeństwie, by móc optymalnie wykorzystać swoje możliwości i nabywane umiejętności, tak by zaowocowały w przyszłości sukcesami. Zapraszam Cię do kontaktu ze mną, jeśli myślisz o socjoterapii dla swojego dziecka. Razem omówimy, jak możemy mu najlepiej pomóc.