Dominik Małek - ZnanyLekarz.pl

 • Warsztaty

  Warsztaty i treningi

 • Szkolenia

  Szkolenie kierunkowe

 • Terapia

  Terapia uzależnienia

 • Psychoterapia

  Psychoterapia

Psychiatra jest lekarzem, specjalistą który ukończył medycynę ze specjalnością z psychiatrii. Psychiatra zajmuje się problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ocenia objawy i stawia diagnozę. Leczenie u psychiatry polega przede wszystkim na odpowiedniej terapii farmakologicznej, a w dalszym przebiegu leczenia na monitorowaniu skuteczności działania przyjmowanych przez pacjenta leków. Jeśli psychiatra uzna, że w danym przypadku sama terapia lekami nie będzie rozwiązaniem problemu pacjenta, może skierować go na psychoterapię. Psychoterapeuta z kolei jest wykwalifikowanym specjalistą, który posiada  wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia długotrwałej terapii polegającej przede wszystkim na rozmowie z pacjentem i prowadzenie oraz nadzorowanie jej tak, by w sposób możliwie komfortowy nakierować pacjenta na samodzielne poszukiwanie rozwiązania złożonych, wielowątkowych i często narastających przez długi czas problemów wewnętrznych, które bardzo negatywnie rzutują na całe jego życie. Do takich wyzwań należą m.in. uzależnienia, pozostawanie w trudnych relacjach rodzinnych oraz toksycznych związkach, przeżywanie traumy po kryzysowym wydarzeniu w życiu lub zmaganie się z nierozwiązanymi problemami z przeszłości.